பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல... நான் பார்த்தது , கேட்டது , படித்தது , ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...
தங்கள் கருத்துக்களை தயவுசெய்து பதிவு செய்யவும்...ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க http://www.facebook.com/Srivalaipakkam

திங்கள், 19 மே, 2014

பூச்சிக்கொல்லிகளும் பாதிப்புகளும்

விவசாயத்துல பயன்படுத்துற பூச்சிக்கொல்லிகலில் சில மனிதனுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியது. இந்தியாவில் பல நாடுகளில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள 67 வகை பூச்சிக்கொல்லிகள் தடையின்றி உபயோகப்படுத்தப்படுது. இந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளால மனிதனுக்கு பாதிப்பு வரும்னு சொல்றாங்க தெரியுமா ??

நாளமில்லா சுரப்பிகளைப் பாதிக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகள்

அசிபெட், மிதொமைல், திறம், பைபென்த்ரின், பாஸ்போமிடன், சைனெப், கார்பரில், குனல்போஸ்,சைரெம், கார்போபுரன், ட்ரைக் லோரன், டி.டி.டீ., அட்ரசின், டியாசினான், டயுரோன், டைகொப்ஹல், ட்ரை ப்ளுரலின், என்டோசல்பான், கார்பெண்டசிம்,பநிதரோதியன், லின்டேன், பினரிமொல், மலத்தியன், மன்கோசப்.

இனப்பெருக்கத்தைப் பாதிக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகள்

பைபென்த்ரின், டெல்டா மேத்ரின், டைமிதொயட், பிந்த்ரோதியன், லினுரன், பெநோமில், கார்பெண்டசிம், டைநோக்கப், திறம், ட்ரை டிமொர்ப்.

மரபணுவைப் பாதிக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகள்

கார்பரில், ட்ரை ப்ளுரலின், பெநோமில், கார்பெண்டசிம், திறம், டைக்லோர்வோஸ், டைமிதொயட், ஜிரம்

கருவினைப் பாதிக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகள்

கார்பரில், திறம், ட்ரை டிமொர்ப், பெநோமில், டினோக்கப், டைமிதொயட் ஜிரம்,

இந்த பட்டியலை தொகுத்த லட்சுமி நரசிம்மன் மற்றும் குழுவின் தொடர்புக்கு: 94453 77575

                                            --- வார இதழில் இருந்து

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக