பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல... நான் பார்த்தது , கேட்டது , படித்தது , ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...
தங்கள் கருத்துக்களை தயவுசெய்து பதிவு செய்யவும்...ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க http://www.facebook.com/Srivalaipakkam

சனி, 6 அக்டோபர், 2018

எத்னைபேருக்கு இதன் அர்த்தம்தெரியும் !!

How many of us know the meaning of "Mangalyam thantunanena... "

Here it is ,

The true meaning of Sanskrit Mantara "Mangalyam tantunanena mama jeevana hetuna kanthe badhnami subhage twam jeeva sarada satam"

Meaning :

Mangalyam thanthuna anena--This mangal sutra (This sacred thread)(thantu–thread)
hetuna–is essential (hetu-reason,purpose)
mama-my, jeevana–life(long life)(for my long life)
Kante-around your neck( in, on etc prepositions are signified by the ‘e’ ending)
badhnami—I am tying
Subhage–oh,maiden of many auspicious attributes
twam–you(may you)
jeeva-–live
sarada–years( from Sarad ritu)
satam–hundred

“O my bride, the source of all my spiritual riches, I tie this auspicious thread around your neck, which shall be the foundation of my life (hence forth). I bless that you may live for hundred years. (And by this, I am blessed too as I pledge to be your partner in life)”

மாங்கல்யம்
தந்துனானே மம ஜீவன
ஹேதுனா
கண்டே பத்னாமி சுபகே
சஞ்சீவ சரதா சதம்

அர்த்தம்:

 “மங்களம் நிறைந்தவளே! உன்னோடு இல்லற வாழ்வை நல்ல முறையில் நடத்த வேண்டும் என்று திருமாங்கல்யத்தை உன்னுடைய கழுத்தில் அணிவிக்கிறேன். என் வாழ்வில் ஏற்படும் சுக, துக்கங்களில் பங்கேற்கும் நீ, சுபபோகங்களுடன் நூறாண்டு வாழ்வாயாக!”