பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல... நான் பார்த்தது , கேட்டது , படித்தது , ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...
தங்கள் கருத்துக்களை தயவுசெய்து பதிவு செய்யவும்...ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க http://www.facebook.com/Srivalaipakkam

புதன், 30 ஜூலை, 2014

ஆண்டுகளும் விழாக்களும் 01 வது ஆண்டு கடதாசி விழா

 02 வது ஆண்டு பருத்தி ஃ பஞ்சு விழா

 03 வது ஆண்டு தோல் விழா

 04 வது ஆண்டு பூ விழா

 05 வது ஆண்டு மர விழா

 06 வது ஆண்டு சர்க்கரைஃ கற்கண்டு விழா

 07 வது ஆண்டு கம்பளி ஃ செம்பு விழா

 08 வது ஆண்டு வெண்கல விழா

 09 வது ஆண்டு மண்கல விழா

 10 வது ஆண்டு தகரம் ஃ அலுமினிய விழா

 11 வது ஆண்டு எஃகு விழா

 12 வது ஆண்டு லினன் விழா

 13 வது ஆண்டுp பின்னல் விழா

 14 வது ஆண்டு தந்த விழா

 15 வது ஆண்டு படிக விழா

 20 வது ஆண்டு பீங்கான் விழா

 25 வது ஆண்டு வெள்ளி விழா

 30 வது ஆண்டு முத்து விழா

 40 வது ஆண்டு மாணிக்க விழா

 45 வது ஆண்டு நீலக்கல் ஃ இரத்தின விழா

 50 வது ஆண்டு பொன் விழா

 55 வது ஆண்டு மரகத விழா

 60 வது ஆண்டு மணிஃ வைர விழா

 75 வது ஆண்டு பவள விழா

 80 வது ஆண்டு அமுத விழா

 100 வது ஆண்டு நூற்றாண்டு ஃதசரத ஃசகாப்த விழா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக