பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல... நான் பார்த்தது , கேட்டது , படித்தது , ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...
தங்கள் கருத்துக்களை தயவுசெய்து பதிவு செய்யவும்...ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க http://www.facebook.com/Srivalaipakkam

ஞாயிறு, 21 ஏப்ரல், 2013

வேர்ட் வேர்ட் டிப்ஸ்

புதியவர்களுக்கு வேர்ட்-ல் கண்ட்ரோல் கட்டளைகளின் ஷார்ட்கட்

ctrl + a - >  டாகுமென்ட் முழுவதையும் தேர்ந்தெடுக்க
ctrl + b - > அழுத்தமான (bold ) வடிவில் எழுத்தமைக்க
ctrl + c - > தேர்ந்தெடுத்ததை , கோப்பினை நகலெடுக்க (Copy )
ctrl + d - > ஓர் எழுத்தின் (font ) வடிவை மாற்றி அமைக்க
ctrl + e - > நடுவே டெக்ஸ்ட் அமைக்க
ctrl + f - > குறிப்பிட்ட சொல் அல்லது டெக்ஸ்ட் அமைந்துள்ள இடத்தை கண்டறிந்து அதன் இடத்தில் வேறு ஒரு சொல் அமைக்க .மீண்டும் தேடலை தொடர Alt +Ctrl +y
ctrl + g - > ஓரிடம் செல்ல
ctrl + h - > ( ஒன்றின் இடத்தில ) மற்றொன்றை அமைத்திட (Replace )
ctrl + i - > எழுத்து /சொல்லை சாய்வாக அமைக்க
ctrl + j - > பத்தி ஒன்றை இருபக்கமும் சீராக ,நேராக (Justify ) அமைக்க
ctrl + k - > ஹைப்பர் லிங்க் ஒன்றை ஏற்படுத்த
ctrl + l - > பத்தி ஒன்றை இடது பக்கம் சீராக நேராக அமைக்க
ctrl + m - > பத்தியினை இடதுபுறமாக சிறிய இடம் விட
ctrl + k - > புதிய டாகுமென்ட் உருவாக்க
ctrl + o - > டாகுமென்ட் ஒன்றை திறக்க
ctrl + p - > டாகுமென்ட் ஒன்றை அச்சடிக்க
ctrl + q - > பத்தி அமைப்பை நீக்க
ctrl + r - > பத்தியினை வலது புறம் சீராக நேராக அமைக்க
ctrl + s - > தானாக டாகுமென்ட் பதியப்பட (Auto save )
ctrl + t - > பத்தியில் இடைப்பட்ட இடத்தில இடைவெளி (hanging ) அமைக்க
ctrl + u - > டெக்ஸ்டில் அடிக்கோடிட
ctrl + v - > தேர்ந்தெடுத்ததை ஒட்டிட
ctrl + w - > டாகுமெண்டை மூடிட
ctrl + x - > தேர்ந்தெடுத்ததை அழிக்க ,நீக்கிட
ctrl + y - > இறுதியாக மேற்கொண்ட செயல் பாட்டினை மீண்டும் மேற்கொள்ள
ctrl + z - > இறுதியாக மேற்கொண்ட செயல் பாட்டினை மாறாக மேற்கொள்ள

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக