பொழுது போக்குக்காக மட்டும் இல்ல... நான் பார்த்தது , கேட்டது , படித்தது , ரசித்தது மற்றும் என்னுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு இணைப்புப்பாலம் ...
தங்கள் கருத்துக்களை தயவுசெய்து பதிவு செய்யவும்...ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க http://www.facebook.com/Srivalaipakkam

சனி, 15 பிப்ரவரி, 2020

Cuemath Class for Children

சம்மர் time வரப்போகுது. உங்க பிள்ளைங்களை இந்த கிளாஸ் அந்த கிளஸ்ஸ்னு நிறைய கிளாஸ்க்கு அனுப்பப்போறீங்க எப்படினாலும். இந்த உபயோகமான கிளாஸ் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க.உங்க பிள்ளைங்க Cuemath கத்துக்க ஒரு எளிய வழி.இது complete-ஆ online class . அதனால நீங்க உங்க பிள்ளைன்ஹல கொண்டுபோய் விடணும் திரும்ப கூப்பிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்ல.வீட்ல இருந்தபடியே online கிளாஸ் மூலமா இத கத்துக்கலாம்.

மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க கீழ கொடுத்துருக்குற விவரங்களை பாருங்க .நீங்க காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய Email முகவரி மற்றும் phone நம்பர் இங்க இருக்கு.நீங்க whatsapp  பண்ணி முழு விவரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம்.Contact through: 
                                 Email id: xsquaredfactor@gmail.com
                                 Whatsapp: +91 9962208497

Introduction:
Cuemath Leap is a personalized Math program for the students of grades 1-8, focused at excellent learning outcomes, concept clarity, and remedial/advanced level depending on the pace of the child.
The Cuemath online platform is a source of 1000+ worksheets content, interactive widgets, and simulations that help the child to get a holistic math learning experience in the presence of a dedicated teacher.
This program is tenure based in 3, 6, 10 months across the globe. Any student from any place can enroll for the program. Payments are feasible with discounts.
Enrollments can be made either in one-time payment or EMI option.

The details of Pre-requisites for the Cuemath Classes and Time slots:
Class Pre-requisites:
Class Slots:

Time Slots (IST):


1. Windows/Mac Laptop/PC
2. Earphone with Mic
3. Web camera
4. 8 Mbps stable Wi-Fi


Days in a week: Mon to Sat


3 PM to 8 PM


Why Cuemath?
These are the hurdles your child faces with school tuitions or any other online program
v  Lack of personalization: Each child has a unique learning pace and thus learning needs to be adaptive and personalized. Math is a life skill.
v  Rote Learning Methods: The irrational fear of math results in students mugging up formulas and answers to score good marks in their exams.
v  Broadcast learning: As different children have different learning abilities, broadcast learning results in a weak base for the future.
v  Unavailability of expert teachers: Finding an expert who understands your child’s learning needs is hard & sometimes accessibility poses a big hurdle.
v  Judgmental learning spaces: Students hesitate to clarify their doubts in their schools and tuition due to the inherent fear of being judged by their peers.

So Cuemath provides you,
v LEAP Program (1-8th grades): live interactive program taught by the math experts.
v  1-1, Live interactive online sessions, and not pre-recorded videos.
v  Customized learning plan
v  Instant doubt clearing
v  24/7 Mentor Support
v Assured results and detailed monthly report

Grade wise topics covered in Cuemath CBSE
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Numbers up to 120

Addition and Subtraction

Introduction to Multiplication

Time Shapes and Patterns

Measurement

Playing with Data
3-digit Numbers

Addition and Subtraction
 Multiplication and Division

Time

Shapes and Patterns

Pictographs
Four Digit Numbers

Addition and Subtraction

Multiplication and Division

An Introduction to Fractions

Time

Lines and Polygons

Scaled Pictographs
Numbers up to 7-digits

Arithmetic Operations

Factors, Multiples, and Primes

Factors and their Types

An Introduction to Decimals

Time Lines and Angles

Data Handling
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
Numbers and their Operations

Factors, Multiples, and Primes

Fractions and their Addition and Subtraction

The Multiplication and Division of Fractions

Decimals and their Addition and Subtraction

The Multiplication and Division of Decimals

Percentages and Unitary Method

Geometry

Data Handling
Numbers and their Operations

Integers and their Operations

Fractions and Decimals:

Factors, Multiples, Primes, and

Applied Math

An Introduction to Algebra

Algebraic Expressions and Linear Equations

Geometry

Mensuration

Data Handling
Fractions And Decimals

Integers

Rational Numbers

Exponents and Roots

Ratios and Proportion

Percentages

Commercial Math

Algebra

Lines and Angles

Triangles

Constructions

Solid Shapes

Symmetry

Perimeter And Area

Data Handling
Rational Numbers

Exponents

Squares and Square Roots

Cubes and Cube Roots

Direct and Inverse Proportion

Commercial Math

Algebraic Expressions

Factorization

Linear Equations in One Variable

Quadrilaterals

Constructions

Perimeter And Area

Surface Area And Volume

Solid Shapes

Data Handling

To know about the program in detail, book a free demo and enroll your child.
More details can be shared through mail / whatsapp.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக